Wat is een processor? Een processor is een stuk hardware (“chip”) in een computer dat instaat voor basisbewerkingen en -controle bij het uitvoeren van programmacode. In mensentaal gezegd: het is niet minder dan het hart / de motor / het brein / de rekenkamer van een computer. De processor bepaalt voor een groot stuk de prestaties van