In deze vorige bijdrage legden we uit wat een bitcoin is. Gezien de technologie achter de bitcoin gestoeld is op blockchain, is een bijdrage over deze software een logisch vervolg. Voorwaar een mooie uitdaging, want blockchain in mensentaal uitleggen is geen sinecure. Blockchain in mensentaal A priori: de geestelijke vader van de blockhchain zou ene Satoshi Nakamoto (schuilnaam)