RAM staat voor voor Random-Access Memory (letterlijk vertaald: “geheugen met willekeurige toegang”). De naam “RAM-geheugen” is dus eigenlijk een pleonasme, want de M staat voor Memory: twee keer geheugen dus. Synoniemen van het RAM-geheugen zijn het intern geheugen of ook het werkgeheugen. We verklaren bovenstaande woorden al even: Waarom geheugen met willekeurige toegang: omdat de computer