Een nieuwsbericht met als titel: “Nieuwe gebruiksvoorwaarden Facebook” Toeval? Neen. Facebook bevond zich de voorbije weken in het oog van de storm (zie onze bijdrage op deze link). De aanpassing van de gebruiksvoorwaarden is een eerste voorzichtige stap in de goede richting om één en ander recht te zetten. De nieuwe gebruiksvoorwaarden van Facebook worden